Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 4, 2019

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

De Paralympics 2020 als ultieme uitdaging
Deze casus betreft een 40-jarige professioneel alpineskiester die traint bij het ‘Fundament-tot-talent-team’ van de Nederlandse Ski Vereniging (NSKI). In het dagelijks leven heeft zij een eigen praktijk als sportmasseur en massagetherapeut. Zij heeft een visuele beperking na een ontsteking van haar oogzenuw op 28-jarige leeftijd; zicht is momenteel circa 2%. Zij wil zich graag plaatsen voor deelname aan de reuzeslalom op de XIIIe Paralympische Winterspelen in 2022
Naar artikel

Hoe zorg je voor een prettige aanspreekcultuur in de praktijk?
Kleine ergernissen en irritaties kom je in iedere praktijk tegen. Praktijkeigenaren vinden het niet altijd makkelijk om hun personeel op een goede manier aan te spreken en dit is andersom hetzelfde. Hoe komt het toch dat elkaar aanspreken zo ontzettend lastig is en dat we het liever niet dan wel doen? ‘Gytha Heins (fig. 1), bedrijfskundige en oprichter van Be7 Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling’ en auteur van de bestseller Aanspreken? Gewoon doen! deed er onderzoek naar en deelt de resultaten en oplossingen die wél werken.
Naar artikel

Hou je hoofd erbij! Een onderzoek naar valrisico
Het onderzoek dat we hier bespreken, is uitgevoerd om na te gaan wat de invloed is van verschillende neventaken op de loopsnelheid bij mensen met een milde cognitieve beperking.
Naar artikel

Bewegen in breder perspectief: de synergie tussen passieve en actieve stabiliteit
De gezondheidszorg verandert en ontwikkelt zich voortdurend. Thema’s zoals evidence-based-practice, kosteneffectiviteit, positieve gezondheid, samenwerking, kleuren elk op eigen wijze de manier waarop de podotherapeut zijn beroep uitoefent. Teneinde een hoge kwaliteit van zorg te leveren, wordt van de zorgprofessional gevraagd om deze verschillende thema’s interactief tussen beroepsgroepen te delen op een manier dat de ander ze begrijpt.
Elementen uit de Basic body awareness therapie (BBAT), een fysiotherapeutische behandelmethode uit Scandinavië, bieden een breder perspectief op de kwaliteit van bewegen. Dit artikel gaat in op de balans tussen passieve en actieve stabiliteit en hoe die balans kan worden onderzocht. Analyse van het totale beweeggedrag van de cliënt zal leiden tot een adequater behandeladvies en kan de kwaliteit van het professionele handelen verbeteren.
Naar artikel

Mis het niet: een osteochondraal defect aan de talus
Osteochondrale letsels komen het meeste voor aan de knie en daarna het vaakst aan talus en elleboog. De oorzaak is meestal een trauma, zoals een inversieletsel, waardoor het kraakbeen beschadigd kan raken, met kneuzing en daaropvolgend zachter worden of zelfs scheuren van de kraakbeenlaag. Deze letsels komen voornamelijk voor aan de mediale en laterale zijde van de talusrol, waarschijnlijk door het botsen van deze delen tegen respectievelijk de tibia en de fibula tijdens een inversietrauma. In de minderheid van de gevallen heeft osteochondraal letsel andere oorzaken: botnecrose, ischemie en genetische aanleg.
Naar artikel

Leidinggeven aan millennials en generatie Z
Momenteel zijn er meer vacatures voor podotherapeuten dan dat er werkzoekende podotherapeuten zijn. Als werkgever wil je je medewerkers graag behouden en doe je er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. De concurrentie is tenslotte groot. De jongere generatie op de arbeidsmarkt, de ‘millennials’, ook ‘generatie Y’ genoemd, lijkt snel van baan naar baan te hoppen. Wil je deze jongeren iets te bieden hebben, dan moet je kijken naar wat hun intrinsieke motivatie is. Hun motivatie halen ze namelijk niet uit externe prikkels. Zij doen alleen iets wat ze zelf wíllen doen en niet omdat het van een ander moet of omdat er geld of een andere beloning tegenover staat. Dit staat in schril contrast met eerdere generaties, de ‘babyboomers’ of de ‘generatie X’, die meer vanuit een extrinsieke motivatie werken. We zoomen in dit artikel in op millennials en de generatie daarna, de ‘generatie Z’, omdat zij als nieuwkomers voor een steeds belangrijker aandeel in de praktijk zorgen.
Naar artikel

Tapebandage bij het inversietrauma
De enkel staat op de tweede plaats (na de knie) wat betreft het aantal (sport)blessures. In Nederland was er in 2017 sprake van meer dan een half miljoen enkelletsels, waarvan bijna 60 % (ca. 300.000 letsels) bestond uit een distorsio pedis in de vorm van een inversietrauma. In de overige 40 % van de gevallen was sprake van kneuzingen, hematomen of letsels van spieren en/of pezen. Veldvoetbal en hardlopen waren met resp. 40 % en 14 % de grootste ‘leveranciers’ van het inversietrauma. Na een inversietrauma wordt het intapen van de enkel standaard toegepast, zowel curatief als preventief.
Naar artikel

De rol van de huidtherapeut bij oedeem
Bij oedeem in de onderste extremiteit is de behandeling niet alleen gericht op ontstuwing en vochtafvoer, maar ook en vooral op stabilisering van de situatie en op het voorkómen van recidief en complicaties. Preventieve aandacht blijft levenslang noodzakelijk. De in oedeemtherapie gespecialiseerde huidtherapeut (directe toegang) vervult een hoofdrol bij de behandeling en de benodigde controles. Bij oedeemgerelateerde klachten aan de voet, nagels en/of het houdings- en bewegingsapparaat wordt de podotherapeut partner in de ketenzorg.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren