Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 1, 2022

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.Manuele therapie vanuit je luie stoel
Sportpodotherapeut Saskia de Waal vult in haar praktijk podotherapeutische interventies aan met manuele therapie in haar streven om eerst te proberen de functie van de voet te herstellen. Bij het toepassen van manuele therapie viel het haar op dat het niet werkt om ‘alleen de enkel’ te manipuleren, zeker niet wanneer klachten al langere tijd bestaan. Daarnaast zag zij dat een gewricht dat al langere tijd geblokkeerd is, na manipulatie toch weer kan terugkeren naar de geblokkeerde situatie. Herhaalde manuele therapie brengt echter hoge kosten met zich mee en is bovendien tijdrovend voor alle partijen. Als oplossing bedacht Saskia de Waal een online training voor patiënten om thuis zelf met mobilisatie aan de slag te gaan. Deze (betaalde) training introduceert ze in dit artikel aan de hand van een casus.
Naar artikel

Het vaststellen van fysieke activiteit van volwassenen uit 11 landen tijdens de COVID-19 pandemische lockdown
Deze studie beschrijft de fysieke activiteit van 11.775 volwassen uit 11 landen tijdens de COVID-19-lockdown en onderzocht factoren die verband houden met fysieke activiteit. Meer dan 40% van de deelnemers was onvoldoende lichamelijk actief voor de lockdown en meer dan 44% rapporteerde een verminderde fysieke activiteit tijdens de lockdown. Deze verschillen waren statistisch-significant in vergelijking met de periode voor de lockdown. Ook het niveau van fysieke activiteit was tijdens de lockdown significant verminderd. Strengere overheidsmaatregelen en hogere depressie- en angstscores resulteerden in minder fysieke activiteit. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat tijdens een lockdown en vergelijkbare globale noodsituaties het nodig is om mensen aan te sporen tot fysieke activiteit.
Naar artikel

Voorbereid zijn op de toekomst van de zorg
De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg staan onder druk. Bij ongewijzigd beleid geven we in het jaar 2060 drie keer zoveel uit aan zorg als nu. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’. Ze pleit voor radicale keuzes. De vraag welke zorg wel en niet tot het basispakket van de zorgverzekering dient te behoren, wordt hierbij niet geschuwd. Minimumnormen voor kwaliteit en toegankelijkheid komen ter sprake, en de Raad stelt onderzoek voor naar de kosteneffectiviteit van bestaande zorg in alle sectoren. Ook een versterkte inzet op preventie is volgens de Raad wenselijk.
Naar artikel

Ondernemen is … keuzes maken
Vanuit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ verschenen. Dit rapport stelt dat er zowel sprake is van een enorme stijging van de zorgkosten als een toenemend tekort aan personeel in de zorg. Ook komt de maatschappelijke houdbaarheid van de zorg steeds meer onder druk te staan. De overheid krijgt in dit rapport dan ook het dringende advies om de komende jaren scherpe keuzes te maken en alleen nog te kiezen voor basisverzekerde zorg die doelmatig en bewezen effectief is. In dit artikel zal ik dieper ingaan op wat de consequenties van dit rapport voor ons beroep kunnen zijn en vooral ook welke kansen de inhoud van het rapport ons biedt.
Naar artikel

De fascia plantaris en de middenvoet
Op de calcaneus werken bij de afzet tijdens hardlopen en springen zeer grote krachten. De fascia plantaris lijkt hierbij de voornaamste structuur te zijn voor de stabilisatie van de calcaneus onder de talus. Doordat de slippen van de fascia plantaris over de metatarsofalangeale gewrichten lopen, ontstaat het zogenaamde ‘windlasseffect’: het in tenenstand opwinden van deze slippen over de koppen van de ossa metatarsalia. Omdat bindweefsel slechts in zeer beperkte mate kan rekken (maximaal ca. 3%) moet tijdens het innemen van de tenenstand ter compensatie een plantairflexie gemaakt worden in de gewrichten van de middenvoet. Deze beweging kan met een digitale camera en een gratis van het internet te downloaden video/fotoanalyseprogramma eenvoudig worden gemeten.

Een veel voorkomend ziektebeeld is dat van de fasciitis plantaris, al of niet gepaard gaande met een hielspoor. Theoretisch bezien zou deze aandoening kunnen ontstaan door een bewegingsbeperking in de middenvoet, waardoor de compensatie van het windlassmechanisme niet of nauwelijks kan optreden. Hierdoor moet de fascia plantaris uitrekken en deze (overmatige) rek zou verantwoordelijk kunnen zijn voor de fasciitis plantaris.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren