Inhoudsopgave Podosophia nr. 4, 2018

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

De persoon centraal?! een tweestrijd tussen richtlijnen en wensen van de cliënt
Persoonsgericht werken vraagt vaardigheden van de cliënt, de behandelaar en de omgeving. Het zorgt voor een tweestrijd, aangezien persoonsgericht werken vaak niet overeenkomt met de zorg zoals wordt vormgegeven in een richtlijn. In deze casus kiezen we ervoor om de zorg op maat te leveren. We weken af van standaardbehandelingen en richtlijnen. Dit was mogelijk door goede afspraken, één communicatieplatform en het van tevoren organiseren van zorg. Het resulteerde in zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt met een succesvol eindresultaat.
Naar artikel

Voetproblematiek bij een oncologisch behandeltraject
Het aantal mensen met kanker neemt toe en dit betekent dat ook binnen de podotherapeutische praktijk deze patiëntencategorie vaker wordt gezien. De incidentie van bijwerkingen als een hand-voetsyndroom of een hand-voet-huidreactie hangt bij deze patiënten nauw samen met de middelen die gebruikt worden en de dosering van deze middelen binnen het oncologische behandeltraject. Maar wat moet je hier als podotherapeut over weten?
Naar artikel

Podotherapeutische behandeling bij enkelartrose? Een overzicht van conservatieve en operatieve mogelijkheden
Een 62-jarige man heeft sinds een fractuur aan de rechterenkel twee jaar geleden, altijd pijn gehouden in die enkel. Ondanks zijn reumatoïde artritis (RA) had hij eerder geen last; ook nu is de RA ‘rustig’. Desondanks varieert de enkelpijn per dag: op een goede dag kan hij 3 kilometer lopen, op andere dagen doet iedere stap pijn. Hij heeft van alles tegen de pijn geprobeerd: pijnstillers, fysiotherapie, en een hoge wandelschoen, maar uiteindelijk helpt helemaal niets. Nu hij ook ’s nachts wakker wordt van de pijn, is de maat vol. Maar: wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Daarover gaat dit artikel.
Naar artikel

Onderzoek van de knie in de (sport)podotherapie
Pijnklachten van de knie worden veelvuldig door de (sport)podotherapeut gezien. Dit kunnen chronische klachten zijn, of klachten na een trauma. Een ‘niet goed functionerende’ knie kan leiden tot compensaties tijdens het lopen. Het is voor de (sport)podotherapeut belangrijk om de oorzaak van de pijn en/of het niet goed functioneren van de knie te achterhalen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de anatomie en het onderzoek van de knie en diverse specifieke tests die in de (sport)podotherapeutische praktijk bij het knieonderzoek gebruikt kunnen worden.
Naar artikel

Het effect van heel rockers op de biomechanica
Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van schoenen met een kunstmatige afwikkeling (de zogenaamde rockerschoen) op de biomechanica van de voet. Deze studies concentreren zich voornamelijk op toe rockers. In het Journal of the American Podiatric Medical Association stond in de editie van mei/juni 2018 daarentegen een studie naar het effect van de verplaatsing van de apex (de plek waar de zool zijn dikste/diepste punt bereikt) van een heel rocker op de biomechanica van de onderste ledematen. De conclusie was dat het voorwaarts of achterwaarts verplaatsen van de apex van de heel rocker, effect kan hebben op het moment in de knie en de range of motion in de enkel.
Naar artikel

Is manuele therapie effectief bij hielklachten?
Manuele therapie is een veelvuldig toegepaste methode voor de behandeling van hielklachten. Er heerst echter onduidelijkheid over de effectiviteit van deze interventie. In een onlangs gepubliceerde review is een opsomming gemaakt van studies waarin het effect van manuele therapie op pijn en functie bij hielklachten onderzocht werd. Hieruit blijkt dat er consistent bewijs is voor de effectiviteit van soft-tissuemobilisatie. Er is inconsistent bewijs voor de effectiviteit van gewrichtsmobilisatie bij hielklachten. Verder onderzoek naar de effecten van diverse mobilisatietechnieken bij de behandeling van hielklachten is nodig.
Naar artikel

Gemakkelijker HMSN herkennen dankzij de nieuwe richtlijnen
De meest voorkomende neurologische erfelijke aandoening in Nederland, hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), kan voetstandafwijkingen veroorzaken. Aan de hand van de recent verschenen richtlijn geeft dit artikel inzicht in de gevolgen van deze aandoening die van belang zijn voor de podotherapeut, voor zowel de behandeling als de diagnostiek.
Naar artikel

Buikspieren en de (slappe) houding
De opvatting dat sterke buikspieren nodig zijn voor een goede houding is wijd verbreid, evenals de opvatting dat slappe buikspieren dan ook leiden tot een zogenaamde slappe houding. In dit artikel proberen we duidelijk te maken dat dit in werkelijkheid precies andersom is. Om in een slappe houding te kunnen staan, moeten buikspieren actief zijn en voor een goede houding zijn juist rugspieren nodig. Het oefenen van de buikspieren om een betere houding te verkrijgen, is dan ook een zinloze aangelegenheid.
Naar artikel

Correlatie
Als laatste analysemethode van deze statistiekreeks, zal de correlatie besproken worden. Deze statistische maat is wellicht het meest bekend bij medisch onderzoekers. Correlatie is een maat om het verband tussen twee, vaak numerieke, variabelen weer te geven. Het meest gebruikte voorbeeld betreft ‘het verband tussen lengte en gewicht’: het gewicht correleert bijvoorbeeld met de lengte, dat wil zeggen dat iemands gewicht in het algemeen toeneemt wanneer mensen langer zijn.
Naar artikel

Terug naar magazine overzicht