Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 3, 2021

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

Onderzoek van de knie bij laterale knieklachten
Laterale knieklachten worden frequent gezien in de (sport)podotherapeutische praktijk, ook bij sporters. Het differentiëren tussen de mogelijke diagnoses is vaak lastig, omdat de klachten weliswaar pijn veroorzaken in diezelfde regio, maar wel een ander beleid vragen. Klachten aan de voorzijde van de knie vormen daarom vaak een uitdaging voor de podotherapeut. In dit artikel aandacht voor veel geziene laterale knieklachten en het onderzoek hiervan.
Naar artikel

Digitale en fysieke zorg: op zoek naar evenwicht
Toepassing van zorgtechnologie kan van meerwaarde zijn voor zorgprofessional én patiënt. De ontwikkeling hiervan is in Nederland traag op gang gekomen, maar heeft door de coronacrisis – noodgedwongen – een forse impuls gekregen, omdat fysiek zorgcontact in die periode tot een minimum moest worden beperkt. Hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ Eveline Wouters (Tranzo, Tilburg University) doet onderzoek naar technologische en sociale innovaties ter ondersteuning van mensen met chronische gezondheidsproblemen. De versnelde en versterkte toepassing van digitale zorg door de coronacrisis zal er niet toe leiden dat alle zorg digitaal wordt, stelt zij. Maar zorgtechnologie zal wel een vaste plaats blijven houden in het werk van alle (para)medische disciplines, ook podotherapeuten.
Naar artikel

“Wanneer kan de kinderpodotherapie worden ondergebracht in de basisverzekering?”
Van zorg die opgenomen is in de basisverzekering is gegarandeerd dat deze wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en dat alle patiënten voor deze vergoeding in aanmerking komen. En hoewel alle regelgeving waarmee die zorg is omgeven een groot nadeel is, zou voor veel zorgverleners toch een droom in vervulling gaan als de zorg die ze leveren onder de basisverzekerde zorg komt te vallen. Dat gaat echter niet zomaar. Er gaan jaren van voorbereiding aan vooraf. Dat merkt ook de NVvP. In dit interview schetsen Marnix de Romph en Michel Boerrigter van de NVvP waar ze als organisatie in dit opzicht mee te dealen hebben. Tot slot wordt uitgelegd hoe de zorg in Nederland is georganiseerd.
Naar artikel

Opwinding
Het is opwindend om iets voor het eerst te doen. En met dat gevoel type ik het witte vel op mijn beeldscherm vol met de 300 woorden voor mijn eerste column in de Podosophia als voorzitter van de NVvP. Het gevoel van opwinding wordt groter door het besef dat aan dat moment soms jarenlange voorbereiding voorafgaat. Hoe lang heb je moeten oefenen voordat je met losse handen kon fietsen?
Naar artikel

Ondernemen is … jezelf en elkaar kennen
In dit artikel wordt, vanuit het perspectief van een podotherapeut, beschreven hoe een ondernemende en innoverende attitude er in de praktijk uit kan zien. Het kennen van gedragspatronen van jezelf en anderen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Onder deze gedragspatronen liggen vaak diep ingesleten overtuigingen. We zijn ons daar niet altijd bewust van. De praktische handvatten in dit artikel zijn bedoeld om je aan te zetten over dit soort overtuigingen en de hieruit voortkomende gedragspatronen na te denken en hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Ondernemen en innoveren is bij uitstek een kwestie van jezelf en elkaar kennen. Dit artikel is een vervolg op de artikelen in Podosophia nr. 1 en nr. 2, van jaargang 2021.
Naar artikel

Oncologische huid- en nagelafwijkingen aan de voeten: tijd voor interdisciplinaire samenwerking
Huid- en nagelafwijkingen aan de voeten komen vaak voor bij mensen die actief behandeld worden tegen kanker. Preventie en vroege herkenning en behandeling van deze bijwerkingen is belangrijk om dosisverlagingen of stopzetten van de behandeling door deze bijwerkingen te voorkomen. Een interdisciplinaire zorgaanpak waarbij de oncoloog, dermatoloog, podotherapeut, medisch pedicure en verpleegkundige samenwerken, kan daardoor bijdragen aan de optimale behandeling van patiënten met kanker. In dit artikel worden de internationaal erkende behandelstrategieën voor oncologische huid- en nagelafwijkingen beschreven, om een eerste aanzet te doen tot interdisciplinaire samenwerking tussen de podotherapie en de oncodermatologie.
Naar artikel

Invloed van een persisterende asymmetrische tonische nekreflex op bekkensymmetrie tijdens de gang bij jonge kinderen
De gang is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Deze moet energiezuinig en symmetrisch verlopen. Een test die steeds vaker door fysiotherapeuten en kinderartsen wordt gebruikt, is de asymmetrische tonische nekreflex (ATNR). Deze reflex bestaat al in de baarmoeder en hoort zes maanden postnataal verdwenen te zijn door remming van het zich ontwikkelende centraal zenuwstelsel. Bij sommige kinderen is deze reflex op latere leeftijd echter nog aanwezig. De ATNR uit zich doordat, wanneer het hoofd van het kind naar een bepaalde zijde wordt gedraaid, er strekactiviteit in de arm of het been ontstaat waarover het kind geen beheersing heeft. Analyse van bekkensymmetrie tijdens het lopen van kinderen met een actieve ATNR is belangrijk om de specifieke bewegingen van deze groep beter te begrijpen. Het doel van deze studie was de gangsymmetrie bij kinderen met persisterende ATNR te onderzoeken. De studie werd uitgevoerd bij 50 kinderen met een persisterende ATNR. Een persisterende ATNR blijkt bekkenscheefstand en bekkenrotatie tijdens de gang negatief te beïnvloeden (p < 0,01). Kinderen jonger dan vijf jaar scoren statistisch significant hoger op de symmetrie-index voor de bekkenscheefstand dan kinderen van vijf jaar en ouder (p = 0,015); jongens scoren hoger op de symmetrie-index voor bekkenkanteling dan meisjes (p = 0,027).
Naar artikel

In de voetsporen van de Boeddha
Als een olievlek verspreidt het virus zich over de wereld [ 1]. Nee, ik heb het niet over het coronavirus, maar over het spirituele virus. Ja, je leest het goed, en dat virus doet nu ook zijn intrede in de podotherapie. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle mensen in Nederland, waaronder ikzelf, zich spiritueel noemt. Maar wat denken die mensen dan die zichzelf spiritueel noemen en nog belangrijker, hebben zij een andere aanpak nodig in jouw praktijkruimte?
Naar artikel

Het richten van krachten
Met als voorbeelden het trainen op een legpress en de start van een sprint wordt geanalyseerd op welke wijze iemand in verschillende richtingen kracht op de buitenwereld kan uitoefenen. Dit blijkt te berusten op het in verschillende verhoudingen leveren van spierkrachten over verschillende gewrichten. Het meer kracht leveren rond een gewricht levert weliswaar een grotere kracht op de buitenwereld op, maar gaat onvermijdelijk tevens gepaard met een andere richting van die kracht, hetgeen de (sport)prestatie negatief kan beïnvloeden.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren