Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 3, 2019

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

The 8th International Symposium on the Diabetic Foot. Wat een mooie ervaring!
Van 22–25 mei 2019 waren bijna alle experts op het gebied van de diabetische voet aanwezig in het World Forum in Den Haag om drieënhalve dag lang te praten, te discussiëren, te leren van en met elkaar en ervaring op te doen. Ruim 1.400 deelnemers uit 91 landen waren aanwezig. Het programma was overweldigend: 13 plenaire lezingen, 72 lezingen gerangschikt naar onderwerp, 276 posters, 22 workshops en 11 minisymposia, waarin ook nog eens 55 lezingen werden aangeboden. Het was lastig om een keuze te maken, want vrijwel alles leek interessant. In dit artikel worden de voor podotherapeuten nieuwe en interessante ontwikkelingen op een rij gezet. Tevens worden de geheel herziene en deels nieuwe International Guidelines of the diabetic foot besproken.
Naar artikel

Het acuut enkelletsel
Een acuut enkelletsel ontstaat door een inversietrauma en wordt veelvuldig gezien in Nederland. Met een incidentie van zo’n 680.000 mensen per jaar behoort het tot een van de meest geziene traumata van het beweegapparaat. Ruim de helft van deze traumata ontstaat tijdens sportbeoefening, waarbij voetbal, handbal, hockey, atletiek, basketbal, volleybal en (kunst)schaatsen het grootste risico vormen.

Bijna de helft van alle medisch behandelde enkelblessures wordt gezien in de eerste lijn, waarbij de fysiotherapeut en huisarts het meest geconsulteerd worden voor behandeling. Het merendeel van de patiënten (85 %) herstelt binnen vier weken en in 20–50 % van de gevallen blijven de chronische pijnklachten en/of functionele instabiliteit van de enkel bestaan. Dit is ook de reden dat 75–80 % van de inversietrauma’s een recidief is. In 7–16 % van de gevallen wordt bij de patiënt, afhankelijk van de onderzochte leeftijdscategorie, een ossale afwijking vastgesteld. Een enkelbandletsel heeft daardoor een forse impact op de functie van de enkel en het fysiek welbevinden, vooral bij mensen met aanhoudende klachten. Een goede en snelle diagnose na trauma is dan ook gewenst, zodat een adequate behandeling gestart kan worden.
Naar artikel

De transitie van gaan naar lopen
Bij het steeds verhogen van de gangsnelheid komt er een moment waarop gaan (wandelen) als vanzelf overgaat in (hard)lopen. Het achterliggende mechanisme van deze transitie van gaan naar lopen is niet geheel bekend. Het idee dat bij een bepaalde snelheid het lopen energetisch voordeliger is dan het gaan (bij dezelfde snelheid) blijkt geen stand te houden.

Met behulp van een eenvoudig, in de bewegingswetenschappen veel gebruikt, model – de omgekeerde slinger – samen met de voor het steeds sneller wandelen noodzakelijke afzetkracht, zullen we proberen te verduidelijken dat de transitie van gaan naar lopen boven een bepaalde snelheid onvermijdelijk is en bepaald wordt door de wetten van de mechanica.

In de appendix worden de gebruikte rekenregels gegeven. Alhoewel de gangsnelheden in de literatuur in m/s worden gegeven, zullen wij in dit artikel steeds km/u gebruiken (het aantal meters per seconde maal 3,6 is het aantal kilometers per uur).
Naar artikel

De kunst van coachend leiderschap
Coachend leidinggeven betekent dat je je medewerkers vertelt wat ze moeten doen en niet hoe. Je ‘dumpt’ geen werk, maar geeft verantwoordelijkheid en blijft je medewerkers vanaf de zijlijn begeleiden. Die begeleiding moet je bij elke werknemer aanpassen aan zijn capaciteiten en motivatie. Hoe pak je dat aan?

Als leidinggevende is het erg belangrijk om je teamleden goed te kennen en een sfeer van vertrouwen te creëren. Investeer tijd in je collega’s, ga gesprekken met ze aan, praat met ze over werk, maar ook over wie ze privé zijn. Wie zijn ze echt, wat vinden ze belangrijk in het leven? Wat drijft ze om elke dag naar de praktijk te komen, wat drijft ze om het thuis allemaal op orde te hebben? Hoe meer je van elkaar weet, hoe beter je met elkaar om kunt gaan. Het DISC-model is hier een prachtig handvat voor. Hoewel er diverse uitwerkingen van het model zijn, blijft de kern van het model hetzelfde. Het DISC-model maakt onderscheid in of iemand extravert of introvert is en daarbij taakgericht of relatiegericht is. Deze verdeling maakt inzichtelijk hoe mensen het liefst willen communiceren.
Naar artikel

Anterieure enkelpijn: hoe herken je het en wat doe je ermee
Enkelbandrupturen en enkelfracturen komen veelvuldig voor op de spoedposten bij ziekenhuizen. Geruime tijd na de genezing kunnen er bekende en minder bekende posttraumatische pijnklachten aan de enkel ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn enkelinstabiliteit, enkelartrose, osteochondrosis dissecans, een corpus librum, syndesmoseletsel en anterieur enkelimpingement. Over deze laatste klacht gaat dit artikel.

Bij anterieur enkelimpingement is de belangrijkste klacht een pijnlijke, beperkte dorsaalflexie van de enkel, in de podotherapeutische praktijk geen onbekende klacht. Maar wat onderscheidt enkelimpingement van andere aandoeningen en wat zijn de kenmerken ervan? En, het belangrijkste, hoe ziet de paramedische en met name de podotherapeutische behandeling er uit? Dat wordt in dit artikel uiteengezet aan hand van een casus.
Naar artikel

Patiënteducatie bij diabetes: het ene oor in en het andere uit?
Het doel van het onderzoek dat we hier bespreken, was te onderzoeken welke informatie over de zelfzorg voor de diabetische voet aan cliënten werd gegeven tijdens een podotherapeutisch consult en op welke manier dit werd gedaan. Daarnaast werd onderzocht welke informatie de cliënt zich na een maand nog konden herinneren.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren