Inhoudsopgave Podosophia nr. 3, 2018

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

Jones-fractuur: ‘optimale belasting’ gebaseerd op podotherapeutische inlay
Op evidentie gebaseerd handelen impliceert integratie van bewijs uit systematisch onderzoek met klinische expertise en de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt. Deze casus bespreekt hoe een voetballer, die een sleutelrol speelde in de kwalificatie van zijn land voor de Olympische Spelen van 2016, met een niet helende metatarsale 5‑fractuur alsnog een conservatieve aanpak afdwingt. De podotherapeut moet op zoek gaan naar sportspecifieke belastingspatronen die vermeden dienen te worden om daarmee te streven naar een ‘optimale’ belasting
Naar artikel

Nieuw bestuur: minder zenden, meer verbinden
Minder zenden vanuit het bestuur, zorgen voor een betere verbinding met de leden, uitbreiding van het beroepengebouw en kansen en risico’s in de markt zijn onderwerpen die terugkomen in het interview dat Podosophia eind mei hield met de nieuwe voorzitter van de NVvP, Marnix de Romph, en bestuursleden Donja Lansink en Michel Boerrigter. Het nieuwe bestuur brengt nieuw elan in de vereniging.
Naar artikel

Onbekend maakt onbemind. Delay in het diagnostische traject van de tarsale coalitie
De tarsale coalitie, een mogelijke oorzaak van enkel- en achtervoetpijn, is een moeilijk te diagnosticeren aandoening. De aandoening kan veel pijnklachten in de voetwortel geven en leiden tot recidiverende inversietraumata. Dit kwalitatieve onderzoek toont aan dat het vaak lang duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit gaat gepaard met negatieve patiëntervaringen en heeft vervelende consequenties, zoals het ondergaan van ineffectieve interventies, psychische klachten en het niet kunnen ondernemen van relevante sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Naar artikel

De invloed van inlegzolen op knieartrose
Er is al veel onderzoek gedaan naar het effect van inlegzolen op biomechanische parameters met betrekking tot knieartrose. De meeste studies gaan over de invloed van zolen met een laterale wig (een verhoging aan de laterale zijde van de zool) op het externe knie-adductiemoment (EKAM). In het British Journal of Sports Medicine stond onlangs een meta-analyse van alle artikelen over dit onderwerp. De conclusie luidt dat er consistent bewijs is dat een laterale wig het EKAM enigszins verlaagt en daarmee een gunstig effect heeft op mediale knieartrose, maar dat er onvoldoende bekend is over eventuele onbedoelde neveneffecten.
Naar artikel

De wandelstok als stut en steun
De wandelstok is wellicht het meest gebruikte loophulpmiddel. Antwoord wordt gezocht op de volgende vragen: Wat is de beste vorm van het handvat van de stok? Hoe bepalen we de juiste lengte van de stok? Hoe kan de stok bijdragen aan de balans? Aan welke zijde kan de stok het best gebruikt worden: aan de aangedane of aan de niet-aangedane zijde? De antwoorden zijn respectievelijk zwanenhals; de afstand van het polsgewricht tot de grond; vergroten van het steunvlak plus haptische (via de tastzin) informatie; de niet-aangedane zijde.
Naar artikel

De rol van voeding bij het herstel van de patiënt
Als podotherapeut zie je patiënten bij wie alleen zooltherapie niet toereikend is. Er lijkt meer aan de hand te zijn dan de standsafwijking. Stel dat je, eventueel in samenwerking met een orthomoleculair therapeut, extra kennis over voeding- en voedingssupplementen kunt inzetten om meer voor deze patiënt te kunnen betekenen? Een goede gezondheid is een kwestie van evenwicht tussen alle processen in ons lichaam. Podotherapeut Corina van der Mede volgde, aanvullend aan haar opleiding tot podotherapeut, een opleiding tot orthomoleculair therapeut. Zij licht het belang van voeding toe en werkt dit uit voor klachten bij artrose en jicht, twee aandoeningen die ook in de praktijk van de podotherapeut worden gezien.
Naar artikel

Voeten en huidkanker
In de afgelopen zes jaar zijn er drie richtlijnen over huidafwijkingen geactualiseerd; allemaal relevant voor de podotherapeut. De (kwaadaardige) huidafwijkingen die zich op voeten en onderbenen voordoen lijken op veelvoorkomende huidafwijkingen zoals schimmel, ulcera, verruca of nagelafwijkingen. Een huidafwijking die niet reageert op een podotherapeutische behandeling, kan een vorm van huidkanker zijn. Herkenning van een kwaadaardige huidafwijking kan van levensbelang zijn.
Naar artikel

Een functionele zooltherapie vervaardigen met behulp van de supination resistance test
Hoe bepaal je welke correctie de patiënt nodig heeft? Is er een test die echt invloed uit kan oefenen op de keuze voor een zooltherapie? In dit artikel neemt de auteur u mee in de supination resistance test. Een test die gebruikt kan worden om de benodigde correctie te bepalen.
Naar artikel

Professioneel leiderschap: effectief beïnvloeden
Van podotherapeuten wordt professioneel leiderschap verwacht. Naar de mening van de auteur hoort daar ook bij dat je jezelf duidelijke doelen kunt stellen. Wil je iets bij anderen bereiken, patiënten, personeelsleden, andere zorgverleners etc., dan is het wenselijk dat je hen op een effectieve manier beïnvloedt. Dat kan, maar alleen als je op een goede manier verbinding met hen weet te leggen en aansluit bij hun realiteit. Hierbij komt de ‘mentale bril’ om de hoek: de bril waarmee je jezelf, de ander en de realiteit bekijkt en interpreteert. Die mentale bril wordt onder meer bepaald door je ervaringen, je kennis en wat je bezighoudt.
Naar artikel

Terug naar het magazine overzicht