Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 2, 2021

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

De Nederlandse Diabetes Federatie is spin in het web bij het verbeteren van de samenwerking in de diabeteszorg
Corrine Brinkman is coördinator ontwikkeling en implementatie bij de Nederlandse Diabetes Federatie, de NDF, en in die hoedanigheid is ze ook betrokken bij het project Multidisciplinaire Samenwerkingsafspraken Diabetische Voetzorg. Podosophia sprak haar onder meer over de rol van de federatie en over de kwaliteit van de diabetesvoetzorg. “Het hele netwerk is zich nu bewust van het belang van goede voetzorg.”
Naar artikel

Unguis incarnatus bij hoogrisicopatiënten, de behandelmogelijkheden van de podotherapeut, een prospectieve observationele cohortstudie
Podotherapeutische behandeling bij unguis incarnatus (ingegroeide teennagel) blijkt veilig en effectief bij de hoogrisicopatiënt. Een unguis incarnatus komt veelvuldig voor en kan bij mensen met diabetes of vaatlijden tot grotere problemen lijden dan in de algemene populatie. In deze cohortstudie werden de effectiviteit en veiligheid van de podotherapeutische behandeling middels spiculectomie en orthonyxie beoordeeld. Onder de 88 geïncludeerde risicopatiënten werden onder meer complete genezing, aantal complicaties, duur van pijn, pijnreductie en patiënttevredenheid geïnventariseerd. Met een complete genezing bij bijna 91% van de patiënten, zonder complicaties, kan deze behandeling als zeer goed alternatief voor de chirurgische behandeling worden gezien.
Naar artikel

Methodisch podotherapeutisch handelen voor voet- en/of enkelklachten bij mensen met een reumatische aandoening
Voet-, en enkelproblemen zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met een reumatische aandoening. Ze leiden vaak tot pijn en beperkingen in functioneren en hebben daardoor effect op de kwaliteit van leven. Er lijkt een grote variatie te zijn in het behandelen van de voet- en enkelproblemen door podotherapeuten bij mensen met een reumatische aandoening. Om meer uniformiteit te krijgen en de kwaliteit van zorg te verbeteren, is het methodisch podotherapeutisch handelen (MPH) voor mensen met een reumatische aandoening uitgewerkt en geëvalueerd in de praktijk. Podotherapeuten ervaarden het MPH als ondersteunend bij het klinisch redeneren. Barrières zijn in kaart gebracht en dienen aangepakt te worden voorafgaande aan landelijke implementatie. Of het gebruik van het MPH ook voor de patiënt van meerwaarde is, moet in nader onderzoek nog worden vastgesteld.
Naar artikel

Ondernemen is … initiatief nemen en volhouden
In dit artikel wordt vanuit het perspectief van een podotherapeut beschreven hoe een ondernemende en innoverende attitude er in de praktijk uit kan zien. Initiatief nemen en volhouden hoort bij deze attitude. Ook het stimuleren van je collega’s is belangrijk, vooral om draagvlak te creëren voor verandering. De praktische handvaten in dit artikel kunnen jou helpen om deze attitude te begrijpen en aan te nemen tijdens je werk als podotherapeut.
Naar artikel

Het toetsen van voetbelasting en voetlandingspatroon bij hardloopsters in minimalistische en conventionele hardloopschoenen
Hardlopers gebruiken conventionele hardloopschoenen om zich te beschermen tegen te grote schokken die kunnen leiden tot blessures in de voet en de gewrichten. Er zijn ook hardlopers die minimalistische schoenen, barefoot schoenen, gebruiken. In een artikel in Acta Gymnica werd de voetlanding en de -belasting bij beide soorten schoenen onderzocht. De studie toonde aan dat in minimalistische schoenen de voetlanding naar voren kan verplaatsenen en de voetbelasting kan toenemen.
Naar artikel

Richtlijn Achilles tendinopathie 2020
Onlangs is de herziene richtlijn ‘Achilles tendinopathie’ gelanceerd. De NVvP is bij deze richtlijn betrokken geweest als meelezer. In dit artikel wordt aandacht besteed aan hoe zo’n richtlijn tot stand komt en worden enkele belangrijke punten uit de richtlijn besproken.
Naar artikel

Oefentherapie bij achillespees tendinopathie: praktische implementatie in de podotherapeutische praktijk
Oefentherapie is een effectieve behandeling voor achillespeestendinopathie, zo blijkt uit de herziene ‘Richtlijn Achillespees tendinopathie’ van de Federatie Medisch Specialisten. In dit artikel bespreekt de auteur welke oefeningen bij deze aandoening geschikt zijn, hoe deze ingesteld kunnen worden en de adviezen die de podotherapeut aan de cliënt mee kan geven.
Naar artikel

Hoe ga je op de tenen staan?
Over de mechanica van de tenenstand is in de literatuur veel informatie aanwezig. Over het op de tenen gaan staan is echter nauwelijks iets te vinden. De in dit artikel verrichte analyse laat zien dat er twee systemen betrokken zijn bij het op de tenen gaan staan: het hefboomsysteem van de metatarsofalangeale gewrichten en het hefboomsysteem van het enkelgewricht. Op het internet is men het er vrijwel unaniem over eens dat de tenenstand te begrijpen is als één hefboom van de tweede soort. Deze opvatting is echter niet correct. De tenenstand kan slechts worden ingenomen als beide genoemde hefboomsystemen tegelijkertijd actief zijn. Deze hefboomsystemen blijken van de eerste soort te zijn.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren