Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 2, 2020

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.


Nieuw schoenadviessysteem voor een persoonlijk sportschoenadvies en nieuwe inzichten in blessurepreventie
Sportblessures komen onder hardlopers erg veel voor. Wereldwijd wordt gediscussieerd over de invloed die sportschoenen hebben op het ontstaan van deze blessures. Er is een gebrek aan wetenschappelijk inzicht en eenduidig bewijs voor het directe effect van schoeneigenschappen op hardloopblessures. Om die reden wordt een systeem ontwikkeld waarmee individuele analyses leiden tot een persoonlijk advies over hardloopschoenen. Dataopslag en -analyses leiden tot nieuwe inzichten in de invloed van hardloopschoenen op blessures, zodat het aantal hardloopblessures kan worden beperkt.
Naar artikel

Het DISC-model. Goed functionerende teams kennen elkaars persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren
Een goed functionerend team levert een belangrijke bijdrage aan het concurrerend vermogen van een praktijk. Veel meer dan geld, strategie of innovaties. Het opzetten van een sterk team blijkt in de praktijk bijzonder lastig. Veelal werken we in een groep en niet in een team. Bij een goed functionerend team staan alle neuzen dezelfde kant op, wat overigens niet wil zeggen dat er geen (productieve) conflicten mogen zijn. Maar dan moet er wel vertrouwen zijn binnen een team. Voor het opbouwen van vertrouwen binnen een team zijn persoonlijkheidsprofielen met gedragsvoorkeuren zeer effectieve instrumenten.
Naar artikel

Een smart inlegzool bij artrose: wat vindt de zorgprofessional ervan?
In deze Engelse studie is nagegaan hoe zorgverleners aankijken tegen de Flexifoot, een slimme inlegzool, die is ontworpen voor patiënten met artrose en met name wordt gebruikt door zorgverleners. Hiertoe zijn semigestructureerde interviews afgenomen onder 11 fysiotherapeuten, 11 orthopedisch chirurgen, vijf huisartsen en drie podotherapeuten. Alle deelnemers vonden dat de inlegzool een nuttige aanvulling was op de huidige behandeling, dat het systeem de informatieoverdracht tussen zorgverleners en cliënten en tussen zorgverleners onderling verbeterde en dat de data nuttig waren bij de evaluatie van de behandeling. Zij waren in het algemeen positief over toepassing van de zool in een klinische setting, maar vonden wel dat het systeem aanpasbaar zou moeten zijn aan de specifieke problemen van de cliënt. Als belangrijkste barrières voor de implementatie van de zool voorzagen zij tijd, kosten en acceptatie door de cliënten.
Naar artikel

De minder bekende oorzaken van de gang van Duchenne
In 1867 verscheen Physiologie des mouvements, démontrée à l’aide de l’expérimentation électrique et de l’observation clinique et applicable à l’étude des paralysies et des déformations, geschreven door Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne De Boulogne: een meesterwerk van een van de grote grondleggers van de bewegingswetenschappen.
Naar artikel

Invloed van medicatie op voeten en huid
Veel geneesmiddelen hebben ongewenste bijwerkingen die het werkterrein van de podotherapeut raken. Medicatie kan de nagels en omliggende huid beïnvloeden. Bij sommige geneesmiddelen kunnen prikkelingen of tintelingen in handen en voeten optreden. Ook zijn er geneesmiddelen die de wondgenezing vertragen door effecten op bloedstolling of ontstekingsprocessen. Verschijnselen die zich voordoen op de handen en voeten kunnen dus samenhangen met geneesmiddelgebruik. Het is belangrijk dat de podotherapeut zich daarvan bewust is. Bij twijfel is het raadzaam om door te verwijzen naar de behandelend arts. Dit artikel is een bloemlezing van een aantal belangrijke groepen geneesmiddelen.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren