Inhoudsopgave Podosophia nr. 2, 2018

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

Reconstructie van de laterale knieband bij een talentvolle voetbalspeler
In deze casus wordt een laterale kniebandreconstructie bij een jonge, talentvolle voetballer besproken. De casus wordt vanuit zowel fysiotherapeutisch als podotherapeutisch perspectief benaderd. Na het bespreken van de voorgeschiedenis en anamnese komen de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek en de diagnose aan bod. Vervolgens wordt de ingezette behandeling beschreven en geëvalueerd. Waar nodig, is onderbouwing uit de literatuur aanwezig.
Naar artikel

Comfort- en OSB-schoenen, de opkomst van sportieve lijnen
Een schoeninspectie behoort tot de standaardhandelingen in de praktijk als er sprake is van voetproblemen bij een patiënt. Als vervolgens blijkt dat de patiënt een schoenadvies nodig heeft, dan is het prettig om iets meer te weten over welke leveranciers comfortschoenen en in sommige gevallen ook OSB-schoenen aanbieden. In dit artikel komen verschillende merken comfortschoenen aan bod. Ook speciale lijnen voor diabetes- en of reumapatiënten worden vermeld
Naar artikel

Onychomycosediagnostiek in de podotherapiepraktijk
In Nederland zijn er volgens Google inmiddels acht podotherapiepraktijken die onychomycose behandelen door middel van lasertherapie. Het succes van de behandeling is gerelateerd aan het stellen van de juiste diagnose. Dit artikel beschrijft de resultaten van implementatie van de Polymerase Chain Reaction (PCR) test om onychomycose te diagnosticeren in de podotherapiepraktijk.
Naar artikel

Echografische meten van de plantaire fascie met een klinisch doel
In de podotherapie wordt echografie steeds vaker toegepast als aanvulling op de klinische diagnostiek. Een van de structuren waarop deze beeldvormende techniek veel toegepast wordt, is de plantaire fascie. In Journal of the American Podiatric Medical Association stond onlangs een artikel over een studie naar het maken van een echogram van de plantaire fascie in het frontale vlak als aanvulling op het gebruikelijke echografische onderzoek en de klinische toepasbaarheid van zo’n echogram. Het onderzoek was gericht op het meten van de breedte en de oppervlakte van de plantaire fascie in het frontale vlak. Het artikel stelt dat deze metingen betrouwbaar zijn en geeft referentiewaarden voor de gezonde plantaire fascie.
Naar artikel

Hefbomen rond het heupgewricht
Spieren zijn opgenomen in hefboomsystemen. Het blijkt dat dit uitsluitend bewegingvergrotende hefbomen zijn en geen krachtvergroters. De abductoren van de heup, de m. iliopsoas en de m. gluteus maximus zijn hier voorbeelden van. De in de descriptieve anatomie beschreven functies van deze spieren laten onbegrepen waarom deze spieren zo groot en sterk zijn. Dit wordt wél duidelijk wanneer de spierfunctie wordt geanalyseerd in een ander hefboomsysteem, waarin origo en insertie functioneel zijn omgekeerd. Er is nog een ander aspect. Dat een spier (in dit voorbeeld de m. gluteus maximus) weliswaar een bepaalde taak zou kúnnen uitvoeren, betekent niet dat het zenuwstelsel hier ook voor kiest. De m. gluteus maximus blijkt bijvoorbeeld bij het handhaven van de rechtopstaande houding geen enkele rol te spelen.
Naar artikel

Soile Ruthinas, podotherapeut in Finland:’We blijven strijden voor erkenning van de podotherapeut als zorgverlener
De Finse podotherapeut Soile Ruhtinas heeft een Erasmus-uitwisselingsprogramma gevolgd in Nederland en kent zowel het Finse als het Nederlandse werkdomein. De grootste uitdaging voor de podotherapie in Finland is om erkend te worden als zorgverlener.
Naar artikel

Enkelfracturen: gips of operatie na een enkelfractuur
In Nederland breken circa 30.000 mensen per jaar hun enkel. Voor de behandeling hiervan is de ‘Richtlijn enkelfracturen’ opgesteld. Een van de mogelijke gevolgen van een enkelfractuur op de lange termijn is enkelartrose. Deze kan leiden tot verminderde beweeglijkheid, instabiliteit en pijn, waardoor mogelijk aanpassingen in het dagelijks leven en gebruik van hulpmiddelen nodig zijn. Voor de behandeling van enkelartrose bestaat geen behandelalgoritme of richtlijn. Dit artikel biedt behandelaars zoals podotherapeuten en fysiotherapeuten gerichte informatie over waarom sommige patiënten met gips of juist met een operatie worden behandeld, en over de gevolgen van een enkelfractuur.
Naar artikel

Transiënte osteoporose of Charcot? Voorkom misdiagnose
In de praktijk heeft zich een diabetespatiënt gemeld met een rode, gezwollen, warme en pijnlijke voet. De eerste symptomen tijdens de inspectie zijn vergelijkbaar met een charcotvoet, alhoewel bij een charcotvoet meestal geen sprake is van pijn. Na verder onderzoek blijkt het om transiënte osteoporose (TO) te gaan. Deze speciale vorm van osteoporose is slechts tijdelijk van aard en is grotendeels onbegrepen. Naar aanleiding van deze gebeurtenis verrichten podotherapeuten Suzan Sahin en Heleen van Lummel een literatuuronderzoek hoe TO diagnostisch te onderscheiden is van een charcotvoet. Middels enkele interviews testen zij de bekendheid van deze aandoening onder enkele artsen en podotherapeuten.
Naar artikel

Regressie-analyse
Bij een vergelijking van groepen op numerieke variabelen, is het mogelijk om bij de analyse van de data rekening te houden met de (relatieve) invloed van een of meer andere variabelen. Hiervoor is de meervoudige regressieanalyse ontwikkeld. Bij een meervoudige regressieanalyse wordt ook rekening gehouden met de invloed die andere variabelen hebben op de uitkomstmaat.
Naar artikel

Terug naar magazine overzicht