Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 1, 2021

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

Zelfontplooiing: als podotherapeut outside the box denken
In oktober 2020 consulteert een mevrouw de praktijk in verband met klachten aan de achillespees rechts en klachten aan de onderrug met uitstraling in het rechterbeen. Zij heeft al steunzolen. Er wordt een alternatief behandeltraject gestart binnen het podotherapeutisch handelen. Gedurende het proces is de zelfregie van mevrouw voor het uitvoeren van oefeningen essentieel voor het herstelproces.
Naar artikel

“Als we met respect voor ieders rol de verbinding opzoeken, wordt de onderlinge samenwerking een groot succes”
In dit interview laat ProVoet-voorzitter Ben Wagemakers zijn licht schijnen op de samenwerking tussen podotherapeuten en pedicures en tussen de beide brancheorganisaties. Zo gaat hij onder meer in op de tijdelijke contactbreuk tussen de organisaties die ontstond vlak na het uitbreken van de COVID-pandemie, maar ook gaat hij in op de toekomstige mogelijkheden om de samenwerking tussen podotherapeuten en pedicures te verruimen.
Naar artikel

Mate van gevoelsverlies voorspelt het risico op de diabetische voet
De in 2013 gestarte Rotterdam Diabetic Foot (RDF) Study had tot doel perifere zenuwfunctie (gevoelsverlies) bij diabetespatiënten te relateren aan het risico op disbalans, vallen en het oplopen van diabetische voetulcera, de uitkomstmaten van dit onderzoek. Hiertoe werden 416 diabetespatiënten gevolgd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis in Rotterdam die aan een testbatterij van 39 items werden onderworpen. De mediane follow-up besloeg 956 dagen. Van de 416 patiënten ontwikkelden 40 patiënten een voetulcus. Onder hen waren meer mannen dan vrouwen; ze hadden vaker een lager lichaamsgewicht, vaker retinopathie en meer klachten van neuropathie dan de patiënten die geen ulcus ontwikkelden. Tevens hadden ze ernstiger gevoelsverlies aan de voeten, vaker een voorgeschiedenis van ulcera en amputaties, en minder vaak palpabele voetarteriën. Zeven patiënten hadden vaker achter elkaar meerdere episoden van ulcera. Uit de resultaten is geconcludeerd dat het graderen van gevoelsverlies een betere risicostratificatie oplevert in vergelijking met de tests uit de huidige richtlijn (10 g monofilament en/of stemvork). Dit artikel geeft een beknopte beschrijving van de studie en beschrijft hoe tot deze conclusie is gekomen.
Naar artikel

Ondernemen is … veranderen
Podotherapie is een zorgberoep dat om een ondernemende en innoverende houding vraagt. Dit artikel is het eerste in een serie waarin wordt ingegaan op alle veranderingen die op de podotherapeut afkomen, en dan vooral op de vraag hoe je al die veranderingen als ondernemer het hoofd biedt. In dit eerste artikel wordt dieper ingegaan op het kunnen omarmen van verandering, een element van een ondernemende en innoverende houding.
Het moge duidelijk zijn dat deze attitude een essentieel en noodzakelijk onderdeel is van ondernemerschap voor de podotherapeut van de toekomst, want veranderen hoort er simpelweg bij. Deze kijk op veranderen, helpt. Het maakt je tot een betere ondernemer.
Naar artikel

Podotherapie Westland en Plein van Welzijn in ’s‑Gravenzande
Wil je verder komen met je praktijk, dan moet je flexibel zijn en je nek uit durven steken. Podotherapeut Mike Barensen kan het niet genoeg benadrukken. Verder kijken dan je neus lang is, vindt hij belangrijk. Daarom is hij fervent pleitbezorger van multidisciplinair samenwerken. Barensen kun je met recht een geboren netwerker noemen. Waar anderen beter in zijn of waar je eigen interesse minder ligt, dat moet je uitbesteden, vindt hij. Met deze insteek is hij in 2011 begonnen als podotherapeut. Sinds 2019 is zijn praktijk gevestigd in een door hem gekocht pand, dat hij Plein van Welzijn doopte. Hier werkt hij samen met tal van andere (para)medici en worden inmiddels ook diensten geleverd op het gebied van geestelijk welzijn. Zijn podotherapiepraktijk voert hij sinds 2017 samen met Samantha van Schie.
Naar artikel

Eerste podotherapeutisch proefschrift van Nederlandse bodem: ‘Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis’
Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben vaak voetproblemen. Bij de zorg voor deze voetproblemen kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn, elk vanuit hun eigen expertise. Diagnostiek en behandeling van deze problemen zouden gebaseerd moeten zijn op de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de mening van zorgverleners en patiënten, maar een actueel overzicht van de multidisciplinaire voetzorg bij patiënten met RA was niet voorhanden. Marloes Tenten-Diepenmaat heeft deze voetzorg onder de loep genomen in haar proefschrift Management of foot problems in patients with rheumatoid arthritis. Het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van dit proefschrift heeft geleid tot multidisciplinaire aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van voetproblemen bij patiënten met RA. Deze aanbevelingen vormen de basis voor een betere kwaliteit en organisatie van de voetzorg. Daarnaast is de rol van plantaire drukmetingen bij de behandeling met zooltherapie onderzocht. Zooltherapie die wordt ontwikkeld met behulp van de directe feedback van in-shoe drukmetingen leidde tot klinisch-relevante uitkomsten voor de patiënt.
Naar artikel

De gespiraliseerde achillespees
De achillespees heeft een bijzondere, gespiraliseerde bouw. Hij bestaat uit drie ‘subpezen’, die van bovenaf gezien in het rechterbeen tegen de klok in en in het linkerbeen met de klok mee, stevig in elkaar worden gedraaid bij tenenstand en bij de afzet tijdens gaan, lopen en springen. Door dit mechanisme kan er extra elastische energie in de achillespees worden opgeslagen. Er blijken nauwe relaties te bestaan tussen de functie van de achillespees en de spiraalvorm ervan, in combinatie met de buiglijn van de tenen en de richting van de gewrichtsassen van het onderste en bovenste spronggewricht. Mogelijk leiden verstoringen in deze relaties zelfs tot degeneratieve veranderingen in de achillespees, met name als de oorzaak daarvan is gelegen in een bewegingsbeperking in het onderste spronggewricht. In dit artikel wordt een test besproken waarmee zo’n bewegingsbeperking kan worden opgespoord. Deze test kan tevens dienen als oefening voor het vergroten van de bewegingsmogelijkheid in het onderste spronggewricht en/of als warming-up voor bijvoorbeeld hardlopen of springen.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren