Home Inhoudsopgave Podosophia nr. 1, 2020

Hieronder krijg je een indruk van de inhoud van dit nummer. Wil je de artikelen lezen, dan heb je een abonnement nodig op Podosophia of op Mijn BSL Podotherapeut Totaal.

Cover Podosophia nr. 1, 2020

Enkelklachten: Functiestoornissen in de voet en enkel na inversietrauma
Na het doormaken van een inversietrauma kunnen functiestoornissen in de voet ontstaan. Deze stoornissen kunnen tot problemen leiden in het bewegen, zeker als er plotseling meer van de voet of de enkel gevraagd wordt, bijvoorbeeld als iemand van sport wisselt. Dit artikel gaat over de functiestoornissen die in de enkel of voet te verwachten zijn na een doorgemaakt inversietrauma. Hoe kan je deze functiestoornissen herkennen en welke behandelmogelijkheden zijn er om de mobiliteit te verbeteren?
Naar artikel

Praktijkvoering: IPO biedt mogelijkheden
IPO, bij het woord alleen al gaan veel podotherapeuten in de weerstand. Het idee leeft dat er ‘weer’ iets wordt ‘opgelegd’. We hebben het al zo druk en nu moet ik ook nog nadenken over mijn eigen professionele ontwikkeling. IPO staat voor ‘individuele professionele ontwikkeling’. Stilstaan bij je eigen handelen door middel van reflectie en feedback van je omgeving. Dit geeft, naast je eigen ideeën, nieuwe ontwikkelmogelijkheden die je vastlegt in een individueel professioneel ontwikkelingsplan. Zo’n plan is een mooie rode draad, die je helpt om de juiste keuzes te maken bij het behalen van je punten. Want je steekt je energie toch graag in dingen waar je blij van wordt en niet ‘omdat ik nog wat punten moet halen’?
Naar artikel

Internationaal onderzoek: Veel wandelen met diabetes vraagt net ietsje meer zorg
Van alle volwassenen met diabetes krijgt tussen de 19 en 34 % een diabetisch voetulcus. Een ulcus zorgt voor een verhoogd risico op amputaties, verhoogde zorgkosten en een verslechterde kwaliteit van leven. Regelmatige langzaam toenemende fysieke activiteit kan mogelijk diabetische voetulcera voorkomen. In het Journal of Diabetes Science and Technology stond onlangs een artikel over een haalbaarheidsstudie naar een programma dat mensen met een verhoogd risico op diabetische voetulcera aanzet tot een actievere levensstijl, met inzet van ondersteunende technologie. Een groep van 12 proefpersonen werd gevraagd om mee te doen aan een 10 weken durend programma. Hun activiteiten werden gemonitord en na afloop werd hen via een vragenlijst en een interview gevraagd hoe ze het programma hadden ervaren. De conclusie was dat het programma haalbaar lijkt, aangezien alle deelnemers op één na therapietrouw waren en enthousiast over het programma. Wel gaven de deelnemers nog een enkele aanbeveling voor verbeteringen.
Naar artikel

Onderzoek: Lasertherapie bij diabetespatiënten met onychomycose
Onychomycose is een hardnekkig probleem bij patiënten met diabetes mellitus. Dit geblindeerde, placebogecontroleerde onderzoek is opgezet om te beoordelen of lasertherapie werkzaam en veilig is bij patiënten met diabetes mellitus (DM) en onychomycose, met een verhoogd risico op ulcera. Voorafgaand werden de nagels microbiologisch beoordeeld op de aanwezigheid van schimmels en werden er foto’s gemaakt en na een jaar opnieuw. Helaas werd geen enkel significant verschil gevonden tussen de behandelde en de placebogroep. We moeten dan ook concluderen dat in het geteste protocol de behandeling van onychomycose met 4 sessies Nd-Yag 1064 nM laser in deze patiëntenpopulatie niet werkzaam is. Er werden tijdens de studie geen veiligheidsissues gemeld.
Naar artikel

Wondbehandeling: Alles in wondenland – een hedendaags sprookje?
In dit artikel staan de highlights van het 17e WCS Congres ‘Alles in Wondenland’, dat op 26 november 2019 in Utrecht werd gehouden. Diagnostiek nam op dit congres van het Kenniscentrum Wondzorg een grote plaats in. Het stellen van de juiste diagnose is immers een basisvoorwaarde voor effectieve therapiekeuze, of het nu gaat om het toepassen van compressie of het kiezen van een wondbeleid. De eerste stap bestaat altijd uit het onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de wondgenezing. Andere belangrijke aandachtspunt op het congres waren de mogelijkheden die het 3‑D printen van huidlagen of weefsel biedt, de behandeling van verbrandingen over functionele gebieden van het lichaam, en infectiepreventie. Dit artikel beschrijft de hoogtepunten van het congres.
Naar artikel

Praktijkvoering: Voorkom een klacht, en laat een klacht geen claim worden
Medische claims van patiënten in de podotherapie zijn een zeldzaamheid. Toch is het ook voor podotherapeuten zaak zich terdege bewust te zijn van het belang van zorgvuldig werken. Dit omvat de zorg voor de patiënt, de communicatie met de patiënt en de verslaglegging van de verleende zorg. Dit artikel schetst de eisen waaraan een podotherapeut in dit opzicht moet voldoen, en welke stappen er het beste gezet kunnen worden, mocht er toch sprake zijn van een klacht.
Naar artikel

Biomechanica en bewegingsanalyse: Van zit naar stand
Zelfstandig kunnen opstaan uit een stoel is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Er zijn twee strategieën voor het opstaan: een snelle (impulsstrategie) en een langzame (flexiestrategie). Het verlies van spierkracht op hogere leeftijd (sarcopenie) en het verlies van de flexiemogelijkheid van heup en wervelkolom zijn twee belangrijke hinderpalen bij het tot stand komen uit een stoel. Als hulpmiddel wordt voorgesteld een hoge stoel met een zadelvormige zitting, uitgerust met rug- en armleuningen en vaste pootjes.
Naar artikel

Terug naar overzichtspagina

Abonneren